Nhảy tới nội dung

Cập nhật

Để cập nhật Flarum, bạn cần sử dụng Composer. Nếu bạn không biết gì về nó, bạn cần phải biết 1 ít về Composer để cài đặt Flarum, đọc hướng dẫn để biết cách cài đặt và sử dụng như thế nào.

Nếu cập nhật trên các phiên bản chính (ví dụ: <= 0.1.0 đến 1.x.x, 1.x.x thành 2.x.x, ...), hãy nhớ đọc "hướng dẫn cập nhật phiên bản chính" thích hợp trước khi chạy các bước nâng cấp chung.

Các bước chung

Bước 1: Đảm bảo các tiện ích mở rộng của bạn có phiên bản tương thích với phiên bản Flarum bạn đang cài đặt. Điều này chỉ cần thiết trên các phiên bản chính (ví dụ: bạn có thể không cần kiểm tra điều này nếu nâng cấp từ v1.0.0 lên v1.1.0, giả sử các tiện ích mở rộng của bạn tuân theo cách lập phiên bản được đề xuất). Bạn có thể kiểm tra điều này bằng cách xem Cuộc thảo luận của tiện ích mở rộng, tìm kiếm nó trên Packagist hoặc kiểm tra cơ sở dữ liệu như Extiverse. Bạn sẽ cần phải xóa (không chỉ tắt) bất kỳ tiện ích mở rộng nào không tương thích trước khi cập nhật. Hãy kiên nhẫn với các nhà phát triển tiện ích mở rộng!

Bước 2: Hãy xem tệp composer.json của bạn. Trừ khi bạn có lý do để yêu cầu các phiên bản tiện ích mở rộng hoặc thư viện cụ thể, bạn nên đặt chuỗi phiên bản của mọi thứ ngoại trừ flarum/core thành * (bao gồm cả flarum/tags, flarum/mentions và các tiện ích mở rộng đi kèm khác). Đảm bảo rằng flarum/core KHÔNG được đặt thành *. Nếu bạn đang muốn cài phiên bản cụ thể của Flarum, hãy đặt flarum/core thành phiên bản đó (ví dụ: "flarum/core":"v0.1.0-beta.16"). Nếu bạn muốn phiên bản mới nhất, hãy sử dụng "flarum/core":"^1.0".

Bước 3: Nếu cài đặt cục bộ của bạn sử dụng bộ mở rộng cục bộ, đảm bảo rằng chúng được cập nhật với những thay đổi trong Flarum.

Bước 4: Chúng tôi khuyên bạn nên tắt tiện ích của bên thứ ba trong trang tổng quan quản trị trước khi cập nhật. Bước này không bắt buộc, nhưng sẽ giúp gỡ lỗi dễ dàng hơn nếu bạn gặp sự cố.

Bước 5: Đảm bảo rằng phiên bản PHP của bạn được hỗ trợ bởi phiên bản Flarum mà bạn đang chuẩn bị nâgn cấp, và kiểm tra nó bằng cách sử dụng Composer 2 (composer --version).

Bước 6: Cuối cùng, chạy lệnh sau để cập nhật:

composer update --prefer-dist --no-plugins --no-dev -a --with-all-dependencies
php flarum migrate
php flarum cache:clear

Bước 7: Nếu có thể, hãy khởi động lại máy chủ PHP và opcache của bạn.

Hướng dẫn cập nhật phiên bản chính

Cập nhật từ Beta (<=0.1.0) lên Ổn định v1 (^1.0.0)

 1. Thực hiện các bước 1-5 ở trên.
 2. Thay đổi chuỗi phiên bản của tất cả các tiện ích mở rộng đi kèm (flarum/tags, flarum/mentions, flarum/likes, vv) trong composer.json từ ^0.1.0 thành *.
 3. Đổi phiên bản của flarum/core trong composer.json từ ^0.1.0 thành ^1.0.
 4. Xoá dòng "minimum-stability": "beta", từ tệp composer.json
 5. Thực hiện bước 6 và 7 ở trên.

Các vấn đề gặp phải

Có 2 nơi chính mà bạn có thể gặp lỗi khi cập nhật Flarum: khi đang chạy chính lệnh cập nhật hoặc khi truy cập diễn đàn sau khi cập nhật.

Gặp lỗi khi cập nhật

Sau đây, chúng ta sẽ xem xét một số loại sự cố thường gặp khi cố gắng cập nhật Flarum.


Nếu đầu ra ngắn và chứa:

Nothing to modify in lock file

Hoặc không liệt kê flarum/core như một gói cập nhật và bạn không sử dụng phiên bản flarum mới nhất:

 • Xem lại bước 2 ở trên, đảm bảo rằng tất cả các tiện ích mở rộng của bên thứ ba đều có dấu hoa thị cho chuỗi phiên bản của chúng.
 • Đảm bảo yêu cầu phiên bản flarum/core của bạn không bị khóa đối với một phiên bản nhỏ cụ thể (ví dụ: v0.1.0-beta.16 bị khóa, ^1.0.0 không). Nếu bạn đang cố gắng cập nhật các phiên bản chính của Flarum, hãy làm theo hướng dẫn cập nhật phiên bản chính có liên quan ở trên.

Cho các lỗi khác, thử chạy composer why-not flarum/core PHIÊN_BẢN_BẠN_MUỐN_NÂNG_CẤP_LÊN

Nếu đầu ra giống kiểu như này:

flarum/flarum           -        requires     flarum/core (v0.1.0-beta.15)
fof/moderator-notes 0.4.4 requires flarum/core (>=0.1.0-beta.15 <0.1.0-beta.16)
jordanjay29/flarum-ext-summaries 0.3.2 requires flarum/core (>=0.1.0-beta.14 <0.1.0-beta.16)
flarum/core v0.1.0-beta.16 requires dflydev/fig-cookies (^3.0.0)
flarum/flarum - does not require dflydev/fig-cookies (but v2.0.3 is installed)
flarum/core v0.1.0-beta.16 requires franzl/whoops-middleware (^2.0.0)
flarum/flarum - does not require franzl/whoops-middleware (but 0.4.1 is installed)
flarum/core v0.1.0-beta.16 requires illuminate/bus (^8.0)
flarum/flarum - does not require illuminate/bus (but v6.20.19 is installed)
flarum/core v0.1.0-beta.16 requires illuminate/cache (^8.0)
flarum/flarum - does not require illuminate/cache (but v6.20.19 is installed)
flarum/core v0.1.0-beta.16 requires illuminate/config (^8.0)
flarum/flarum - does not require illuminate/config (but v6.20.19 is installed)
flarum/core v0.1.0-beta.16 requires illuminate/container (^8.0)
flarum/flarum - does not require illuminate/container (but v6.20.19 is installed)
flarum/core v0.1.0-beta.16 requires illuminate/contracts (^8.0)
flarum/flarum - does not require illuminate/contracts (but v6.20.19 is installed)
flarum/core v0.1.0-beta.16 requires illuminate/database (^8.0)
flarum/flarum - does not require illuminate/database (but v6.20.19 is installed)
flarum/core v0.1.0-beta.16 requires illuminate/events (^8.0)
flarum/flarum - does not require illuminate/events (but v6.20.19 is installed)
... (this'll go on for a bit)

Rất có thể một số tiện ích mở rộng của bạn chưa được cập nhật lên phiên bản mới nhất.

 • Xem lại bước 1, đảm bảo rằng phiên bản của các tiện ích mở rộng của bạn tương thích với phiên bản core mà bạn đang cần cập nhật. Hãy xoá bất kỳ tiện ích nào không tương thích.
 • Đảm bảo rằng bạn đang chạy composer update với tất cả các flag được chỉ định trong bước cập nhật.

Nếu các cách khắc phục trên không giúp ích được cho bạn, hãy tham gia Hỗ trợ diễn đàn. Khi đăng bài hỏi cách khắc phục, hãy kèm theo nội dung khi chạy lệnh php flarum infocomposer why-not flarum/core PHIÊN_BẢN_MÀ_BẠN_MUỐN_NÂNG_CẤP_LÊN.

Gặp lỗi sau khi cập nhật

Nếu bạn không thể truy cập diễn đàn của bạn sau khi cập nhật, làm theo hướng dẫn khắc phục sự cố.