Nhảy tới nội dung

Ngôn ngữ

Thật dễ dàng để thêm một ngôn ngữ mới vào cài đặt Flarum cơ bản của bạn. Chỉ cần làm theo hướng dẫn bên dưới để tải xuống và cài đặt gói ngôn ngữ bạn chọn.

Khi bạn đã thêm một gói ngôn ngữ, bạn có thể đặt nó làm ngôn ngữ mặc định cho diễn đàn của bạn. Và nếu bạn thấy mình không cần một trong các gói ngôn ngữ đã cài đặt của mình, bạn luôn có thể tắt nó. Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ tiện ích mở rộng của bên thứ ba nào, hãy nhớ đọc phần này trước khi bắt đầu.

Cài đặt Gói ngôn ngữ#

Để bắt đầu, hãy truy cập thẻ Extensions > Languages tại trang Cộng đồng Flarum và tìm gói ngôn ngữ mà bạn muốn cài đặt.

Các gói ngôn ngữ được cài đặt giống như tiện ích mở rộng. Ngôn ngữ sẽ xuất hiện trong trang Extensions của giao diện quản trị và bạn có thể bật ngôn ngữ đó ở đó.

Tất cả đã có nó! Giờ đây, bạn có thể sử dụng công cụ chọn ngôn ngữ trong tiêu đề trang web của mình để chuyển hiển thị của diễn đàn sang ngôn ngữ mới.

Thiết lập ngôn ngữ mặc định#

Khi bạn đã cài đặt gói ngôn ngữ và đảm bảo rằng nó đang hoạt động, bạn có thể muốn đặt gói này làm ngôn ngữ mặc định cho người dùng và khách mới. Bạn có thể làm điều đó trên trang Basics của giao diện quản trị viên.

Vô hiệu hoá Gói ngôn ngữ#

Nếu bạn quyết định rằng bạn không cần phải hỗ trợ một ngôn ngữ nhất định, thì bạn có thể tắt nó đi. Chỉ cần tìm gói ngôn ngữ trong trang Extensions của giao diện quản trị và tắt nó.

Việc tắt một ngôn ngữ có thể hữu ích nếu bạn đang chạy một trang web đơn ngữ và không muốn bộ chọn ngôn ngữ xuất hiện trong tiêu đề trang web. Bộ chọn ngôn ngữ bị ẩn khi chỉ một ngôn ngữ được bật.

Cộng đồng Tiện ích mở rộng#

Mặc dù các gói ngôn ngữ được tải xuống từ trang Cộng đồng Flarum nói chung sẽ bao gồm bản dịch cho tất cả các tiện ích mở rộng đi kèm với Flarum, chúng sẽ không như một quy tắc bao gồm mọi tiện ích mở rộng cộng đồng mà bạn có thể đã cài đặt. Việc cung cấp và duy trì bản dịch cho các tiện ích mở rộng của họ là tùy thuộc vào các nhà phát triển.

Vì vậy, trước khi cài đặt tiện ích mở rộng cộng đồng, bạn nên kiểm tra để đảm bảo rằng nó bao gồm các bản dịch cho mỗi gói ngôn ngữ mà bạn đã cài đặt. Nếu bạn thấy rằng tiện ích mở rộng không hỗ trợ ngôn ngữ bạn cần, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phát triển và sắp xếp để được bổ sung các bản dịch cần thiết.