Nhảy tới nội dung

Ngôn ngữ

Thật dễ dàng để thêm một ngôn ngữ mới vào cài đặt Flarum cơ bản của bạn. Chỉ cần làm theo hướng dẫn bên dưới để tải xuống và cài đặt gói ngôn ngữ bạn chọn.

Khi bạn đã thêm gói ngôn ngữ, bạn có thể đặt nó làm ngôn ngữ mặc định cho diễn đàn của mình. Và nếu bạn thấy mình không cần một trong các gói ngôn ngữ đã cài đặt, bạn luôn có thể tắt nó . Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ tiện ích mở rộng nào của bên thứ ba, hãy nhớ đọc phần này trước khi bắt đầu.

Cài đặt Gói ngôn ngữ

Để bắt đầu, hãy truy cập thẻ Extensions > Languages tại trang Cộng đồng Flarum và tìm gói ngôn ngữ mà bạn muốn cài đặt.

Gói ngôn ngữ được cài đặt giống như phần mở rộng . Ngôn ngữ sẽ xuất hiện trong trang Tiện ích mở rộng của giao diện quản trị và bạn có thể bật ngôn ngữ đó ở đó.

That’s all there is to it! Giờ đây, bạn có thể sử dụng công cụ chọn ngôn ngữ trong tiêu đề trang web của mình để chuyển hiển thị của diễn đàn sang ngôn ngữ mới.

Thiết lập ngôn ngữ mặc định

Once you have installed a language pack and made sure it’s working, you may want to set it as the default language for new users and guests. You can do that on the Basics page of the admin interface.

Vô hiệu hoá Gói ngôn ngữ

If you decide you don’t need to support a certain language, after all, you can turn it off. Simply locate the language pack in the Extensions page of the admin interface and disable it.

Disabling a language can be useful if you’re running a monolingual site and don’t want the language selector to appear in the site header. The language selector is hidden when only one language is enabled.

Cộng đồng Tiện ích mở rộng

While language packs downloaded from the Flarum Community site will generally include translations for all the extensions that come bundled with Flarum, they will not as a rule cover any community extensions you may have installed. It is up to developers to provide and maintain translations for their extensions.

So before you install a community extension, you should check to make sure it includes translations for each language pack you have installed. If you find that an extension doesn’t support a language you need, please contact the developer directly and arrange to have the necessary translations added.