Nhảy tới nội dung

Flarum CLI

Hệ sinh thái phát triển Flarum được định hướng xung quanh nhiều mô-đun nhỏ, phần mở rộng tương tác. Đây là một mô hình rất mạnh mẽ và linh hoạt, nhưng nó cũng mang lại chi phí bảo trì cho việc tạo và duy trì tất cả các phần mở rộng này.

Chúng tôi đã tạo Flarum CLI (giao diện dòng lệnh) như một công cụ để trợ giúp các nhà phát triển bằng cách tự động hóa một số tác vụ lặp đi lặp lại và thường xuyên, đồng thời cho phép họ tham gia vào công việc thực tế mà không gặp nhiều rắc rối.

Các cập nhật chính về Flarum CLI sẽ được công bố trong cuộc thảo luận này.

Xem readme của gói để biết thông tin về:

  • Cài đặt
  • Sử dụng
  • Nâng cấp
  • Các lệnh có sẵn
  • Một số chi tiết triển khai, nếu bạn quan tâm