Nhảy tới nội dung

Trang tổng quan quản trị

Bảng điều khiển quản trị Flarum là một giao diện thân thiện với người dùng để quản lý diễn đàn của bạn. Nó chỉ khả dụng cho người dùng trong nhóm "Quản trị viên". Để truy cập trang Quản trị, nhấn vào Tên của bạn ở trên cùng bên phải của màn hình và chọn Trang quản trị.

Bảng điều khiển dành cho quản trị viên gồm các phần sau:

  • Trang tổng quan - Hiển thị Trang tổng quan quản trị chính, chứa số liệu thống kê và thông tin có liên quan khác.
  • Cơ bản - Hiển thị các tùy chọn để đặt các chi tiết cơ bản của diễn đàn như Tên, Mô tả và Biểu ngữ chào mừng.
  • Email - Cho phép bạn định cấu hình cài đặt E-Mail của mình. Tham khảo tại đây để biết thêm thông tin.
  • Quyền - Hiển thị các quyền cho từng nhóm người dùng và cho phép bạn định cấu hình phạm vi toàn cầu và phạm vi cụ thể.
  • Giao diện - Cho phép bạn tùy chỉnh màu sắc, thương hiệu của diễn đàn và thêm CSS bổ sung để tùy chỉnh.
  • Người dùng - Cung cấp cho bạn danh sách được phân trang gồm tất cả người dùng trong diễn đàn và cấp cho bạn khả năng chỉnh sửa người dùng hoặc thực hiện các hành động quản trị.

Ngoài các phần được đề cập ở trên, Trang tổng quan quản trị cũng cho phép bạn quản lý các Tiện ích mở rộng của mình (bao gồm các tiện ích mở rộng cốt lõi như Thẻ) trong phần Tính năng. Các tiện ích mở rộng sửa đổi chủ đề diễn đàn hoặc cho phép bạn sử dụng nhiều ngôn ngữ được phân loại trong phần Chủ đềNgôn ngữ tương ứng.