Nhảy tới nội dung

Trang quản trị

Bảng điều khiển quản trị Flarum là một giao diện thân thiện với người dùng để quản lý diễn đàn của mình.

Nó chỉ có thể truy cập được khi người dùng có trong nhóm "Quản trị viên". Để truy cập vào Bảng điều khiển quản trị, nhấp vào Tên của bạn phía trên bên phải màn hình và chọn Trang quản trị.