Nhảy tới nội dung

Trang quản trị

Bảng điều khiển quản trị Flarum là một giao diện thân thiện với người dùng để quản lý diễn đàn của bạn. Nó chỉ khả dụng cho người dùng trong nhóm "Quản trị viên". Để truy cập trang Quản trị, nhấn vào Tên của bạn ở trên cùng bên phải của màn hình và chọn Trang quản trị.